Course categoriesAvailable courses

Welkom bij de module over het hepatitis A-, B- en C-virus,

Deze module is gemaakt aan de hand van een lezing bij een nascholing van de NVML op 13 januari 2022. Deze werd gegeven door Greet Boland, medisch microbioloog bij het UMC Utrecht

De module bestaat uit 8 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Het examen bestaat uit 10 vragen, bij 9 vragen goed ontvangt u het certificaat voor deze module.

Deze module is gerealiseerd in 2022 en zal in 2025 geheel herzien worden.

Welkom bij de module over analytische kwaliteitsbewaking met behulp van Six Sigma,

Deze module is gemaakt door dr. N. de Jonge. Hij is klinisch chemicus en werkzaam bij Haaglanden Medisch Centrum, Den Haag.

Kwaliteitsbewaking is in de laboratoriumdiagnostiek noodzakelijk om tot een betrouwbaar resultaat te komen. Kwaliteitsbewaking is meer dan alleen analytische kwaliteitscontrole. Kwaliteitsbewaking omvat ook de borging van de deskundigheid van medewerkers en keuze en onderhoud van apparatuur. In deze e-learning gaan we in op de analytische kwaliteitscontrole. 

De module bestaat uit 14 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Het examen bestaat uit 10 vragen, bij 9 vragen goed ontvangt u het certificaat voor deze module.

Deze module is gerealiseerd in 2021 en zal in 2024 geheel herzien worden.

Welkom bij de e-learning cursus over Trombofilie.

De module is gemaakt door Caroline Klopper-Tol, c-analist stolling, werkzaam bij Amsterdam UMC met de werkgroep Hemostase.

De module bestaat uit 10 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Het examen bestaat uit 10 vragen. Minimum niveau: HBO

De module is gemaakt in 2022 en wordt in 2025 geheel herzien.

Van de examenvragen moet minimaal 90% goed beantwoord zijn om voor hemofilie competent te zijn. Als het examen gehaald is, behaalt de cursist een certificaat.


Welkom bij de module over fecestransplantatie,

Deze module is gemaakt aan de hand van een lezing bij een nascholing van de NVML op 13 januari 2022. Deze werd gegeven door Liz Terveer, arts microbioloog bij het LUMC en hoofd NDFB

De module bestaat uit 7 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Het examen bestaat uit 10 vragen, bij 9 vragen goed ontvangt u het certificaat voor deze module.

Deze module is gerealiseerd in 2022 en zal in 2025 geheel herzien worden.

Welkom bij de module over bijzondere lichaamsvochten,

Deze module is gemaakt Pim M.W. Janssens. Hij is klinisch-chemisch laboratoriumspecialist en is werkzaam bij Rijnstate, Arnhem.

De module bestaat uit 13 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Het examen bestaat uit 10 vragen, bij 9 vragen goed ontvangt u het certificaat voor deze module.

Deze module is gerealiseerd in 2021 en zal in 2024 geheel herzien worden.

Welkom bij de e-learning cursus "Trombocyten deel B".

Deze module is toegespitst op de laboratoriumdiagnostiek van trombocyten. De trombocyt is één van de belangrijkste onderdelen van hemostase. Bij beschadiging draagt de trombocyt bij aan de vorming van een stolsel die het lichaam beschermt tegen bloedverlies.

Diverse processen in en rond de trombocyt zorgen ervoor dat de hemostase goed verloopt. Het is van belang dat laboratoriumpersoneel voldoende kennis heeft van trombocyten en de mechanismen die een rol spelen. Kenmerken van trombocytopathieën kunnen dan sneller worden herkend. Deze module is gemaakt door Dr. Margreet Schoorl en Dr. Marianne Schoorl, beiden werkzaam bij Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar.  

De module bestaat uit 5 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Het examen bestaat uit 10 vragen. Minimum niveau: post-HBO.

Van de examenvragen moet minimaal 90% goed beantwoord zijn om het certificaat van trombocyten deel B te behalen.

Deze cursus is opgezet onder verantwoordelijkheid van de NVML door Ventevogel Mediaconcepten. De cursus is gerealiseerd in 2021 en zal in 2024 geheel herzien worden.

Klik hierboven op "Trombocyten deel B" om met deze cursus te beginnen.

Welkom bij de module over Vitamine D,

Module gemaakt aan de hand van een lezing op het NVML-symposium 'Focus op vitamines' (16-11-2021). Dr Ir B. E. P. B. Ballieux. Klinisch chemicus, werkzaam bij het LU Medisch Centrum.

De module bestaat uit 6 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Het examen bestaat uit 10 vragen, bij 9 vragen goed ontvangt u het certificaat voor deze module. Nivaeu: HBO.

Deze module is gerealiseerd in 2021 en zal in 2024 geheel herzien worden.

Welkom bij de e-learning cursus "Trombocyten deel A".

Deze module is toegespitst op de theorie en klinische verschijnselen van trombocyten. De trombocyt is één van de belangrijkste onderdelen van hemostase. Bij beschadiging draagt de trombocyt bij aan de vorming van een stolsel die het lichaam beschermt tegen bloedverlies.

Diverse processen in en rond de trombocyt zorgen ervoor dat de hemostase goed verloopt. Het is van belang dat laboratoriumpersoneel voldoende kennis heeft van trombocyten en de mechanismen die een rol spelen. Kenmerken van trombocytopathieën kunnen dan sneller worden herkend. Deze module is gemaakt door Dr. Margreet Schoorl en Dr. Marianne Schoorl, beiden werkzaam bij Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar.  

De module bestaat uit 6 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Het examen bestaat uit 10 vragen. Minimum niveau: post-HBO.

Van de examenvragen moet minimaal 90% goed beantwoord zijn om het certificaat van trombocyten deel B te behalen.

Deze cursus is opgezet onder verantwoordelijkheid van de NVML door Ventevogel Mediaconcepten. De cursus is gerealiseerd in 2021 en zal in 2024 geheel herzien worden.

Klik hierboven op "Trombocyten deel A" om met deze cursus te beginnen.


Welkom bij de e-learning cursus "Hemofilie".

De module is gemaakt door Caroline Klopper-Tol, c-analist stolling, werkzaam bij Amsterdam UMC met de werkgroep Hemostase.

De module bestaat uit 8 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Het examen bestaat uit 10 vragen. Minimum niveau: post-MBO. De module is gemaakt in 2021 en wordt in 2024 geheel herzien.

Van de examenvragen moet minimaal 90% goed beantwoord zijn om voor hemofilie competent te zijn. Als het examen gehaald is, behaalt de cursist een certificaat.

Wilt u nu starten met de cursus, klik dan hierboven op "Hemofilie", dan komt u in de startpagina van deze module.

Welkom bij de e-learning cursus "Bloedafname".

Gezien de hoge eisen die aan laboratoriumonderzoek worden gesteld voor wat betreft de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid, zal het duidelijk zijn dat het verzamelen van monstermateriaal veel aandacht vraagt. Een nauwkeurige analyse is alleen mogelijk als het monster representatief is. De venapunctie of de capillaire bloedafname staan aan de basis van veel laboratoriumonderzoek. Analisten en afnamemedewerkers dienen dan ook competent te zijn om deze handeling uit te kunnen voeren. Deze e-learning module faciliteert het aanleren van theoretische kennis over dit onderwerp.

De module bestaat uit 19 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Het examen bestaat uit 10 vragen. Minimum niveau: post-MBO. De module is gemaakt in 2011 en is in 2017 geheel herzien.

Van de examenvragen moet minimaal 90% goed beantwoord zijn om voor bloedafnames competent te zijn. Als het examen gehaald is, behaalt de cursist een certificaat.

Wilt u nu starten met de cursus, klik dan hierboven op "Bloedafname", dan komt u in de startpagina van deze module.

Welkom bij de module over de stolling basis.

De nieuwe e-learning module ‘Stolling Basis’ gaat over stolling en vervangt de oude module Basale Stolling: Routine Diagnostiek van PT-INR, APTT en Fibrinogeen. Deze module is volledig opnieuw opgebouwd. De module Stolling Basis licht de theoretische achtergrond van bloedstolling toe. Hij is gemaakt door Caroline Klopper-Tol, c-analist stolling, werkzaam bij Amsterdam UMC met de werkgroep Hemostase. 

 

De module bestaat uit 7 leertaken. Na de leertaken kunt u oefenen met casuïstiek en volgt er een toets. Het examen bestaat uit 10 vragen, bij 9 vragen goed ontvangt u het certificaat voor deze module. 

 Deze module is gerealiseerd in 2020 en zal in 2023 geheel herzien worden. 

 


Welkom bij de e-learning cursus "Pre-analytische fase"

De pre-analytische fase omvat alle onderdelen vanaf het voorbereiden van de patient voor het afnemen van de monsters tot de daadwerkelijke analyse in het laboratorium. Om accurate resultaten te genereren, is het belangrijk dat de monsters corresponderen met in vivo condities. Er zijn echter diverse factoren die de resultaten aanzienlijk kunnen beinvloeden in de pre-analytische fase.

Het is belangrijk dat analisten en afnamemedewerkers zich bewust zijn van deze factoren om nauwkeurig laboratorium onderzoek te kunnen waarborgen. Deze e-learning module wijst op de mogelijke valkuilen in de pre-analyse fase en geeft aan hoe deze voorkomen kunnen worden.

De module bestaat uit 9 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Het examen bestaat uit 10 vragen. Minimum niveau: post-MBO.

Van de examenvragen moet minimaal 9/10 goed beantwoord zijn om het certificaat van pre-analytische fase te behalen.

Klik hierboven op "Pre-analytische fase" om met deze cursus te beginnen.

Welkom bij de e-learning cursus "Live Cell Imaging Technieken"

De ontwikkelingen op het het gebied van microscopie verlopen razendsnel. Tegenwoordig is er dankzij diverse nieuwe microscopisch technieken steeds meer inzicht in de werking van de kleinste celonderdelen.

Om de nieuwste technieken goed toe te kunnen passen, is het van belang om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Deze module geeft een globaal overzicht van de laatste technieken op het gebied van levende cel microscopie.

De module bestaat uit 10 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Het examen bestaat uit 10 vragen. Minimum-niveau: HBO+.

Van de examenvragen moet minimaal 90% goed beantwoord zijn om het certificaat van live cell imaging technieken te behalen.

Klik hierboven op "Live Cell Imaging Technieken" om met deze cursus te beginnen.

Welkom bij de e-learning cursus "Functies van de witte bloedcellen"

Welkom bij de cursus leukocyten. Deze cursus is opgezet onder verantwoordelijkheid van de NVML. Deze module behandelt de functie van de leukocyten en gaat in op de morfologische kenmerken van de leukocyten en de meest voorkomende pathologische afwijkingen.

Aan het eind van de module weet de deelnemer welke soorten leukocyten er in het bloed voorkomen, en heeft kennis van hun functie.

Aan het einde van de module heeft de deelnemer globale kennis van de morfologische kenmerken van de cellen en pathologisch afwijkingen.

De module bestaat uit 9 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Het examen bestaat uit 10 vragen. Minimum-niveau: post-MBO.

Van de examenvragen moeten er minimaal 9 goed beantwoord zijn om het certificaat van Functies van de witte bloedcellen te behalen.

Klik hierboven om met deze cursus te beginnen.

Welkom bij de e-learning cursus "Microscopie"

De optische microscoop wordt al anderhalve eeuw als standaard onderdeel van de levenswetenschappen beschouwd. Om de optische microscoop efficiënt toe te kunnen passen, is het belangrijk om de basis begrippen van microscopie te begrijpen. Het is vooral van belang om kennis te hebben van de essentiële componenten die een onderdeel vormen van elke gangbare microscoop.

De module bestaat uit 6 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Het examen bestaat uit 10 vragen. Minimum-niveau: MBO.

Van de examenvragen moet minimaal 90% goed beantwoord zijn om het certificaat van microscopie te behalen.

Klik hierboven op "Microscopie" om met deze cursus te beginnen.

Welkom bij de e-learning cursus "Clostridium difficile".

Clostridium difficile is een bacterie die bij iedereen in de darmen voorkomt. Bij sommige mensen kan deze bacterie ernstige diarree veroorzaken. Bovendien kent deze infectie veel recidiven. Toch is deze bacterie nog niet bij alle klinische specialismen even goed bekend. Hierdoor wordt Clostridium difficile als oorzaak van diarree vaak over het hoofd gezien. 

Het is daarom van belang dat laboratoriummedewerkers kennis nemen van deze bacterie. In deze module worden onder andere de verspreiding en pathologie van Clostridium besproken. Ook worden verschillende laboratoriumtesten genoemd waarmee C. dif gedetecteerd kan worden. 

De module bestaat uit 14 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Het examen bestaat uit 10 vragen.

Van de examenvragen moet minimaal 90% goed beantwoord zijn om het certificaat van Clostridium te behalen. Minimum niveau: post-HBO.

Klik hierboven op "Clostridium" om met deze cursus te beginnen.

Welkom bij de e-learning cursus "Transfusiereacties"

Transfusiereacties zijn ongewenste bijwerkingen of complicaties na het toedienen van een bloedproduct. Transfusiereacties kunnen verschillen in ernst en de duur van symptomen. In deze module worden alle transfusiereacties besproken die door het nationaal bureau voor hemovigilantie (TRIP) zijn gedefinieerd.

Het is belangrijk voldoende kennis te hebben over verschillende transfusiereacties. In sommige ernstige gevallen moet direct een beslissing genomen worden, zonder overleg met de behandelend arts. 

De module bestaat uit 28 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Het examen bestaat uit 10 vragen. Minimum niveau: post-MBO.

Van de examenvragen moet minimaal 90% goed beantwoord zijn om het certificaat van pre-analytische fase te behalen. 

Klik hierboven op "Transfusiereacties" om met deze cursus te beginnen.

Welkom bij de e-learning cursus "Algemene Immunohistochemie"

Dankzij de histologie is het mogelijk om de morfologie van weefsel in normale en pathologische situaties te bestuderen. De standaardtechniek bij histologie is door de jaren heen uitgebreid. Eén van de nieuwere technieken is immuunhistochemie. Bij deze techniek worden antigenen in een coupe aangetoond met behulp van specifieke antistoffen. Door dit soort technieken krijgen we meer inzicht te krijgen in o.a. functies en activiteit van de cellen. Daarnaast kunnen infecties of tumoren ook beter worden geanalyseerd.  

In deze module worden de technieken en toepassingen van enzymhistochemie en immuunhistochemie besproken. Daarnaast worden verschillende kleuringen en fixatiemethoden genoemd die bij histologie kunnen worden toegepast. 

De module bestaat uit 12 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Het examen bestaat uit 10 vragen. Minimum niveau: HBO.

Van de examenvragen moet minimaal 90% goed beantwoord zijn om het certificaat van algemene immuunhistochemie te behalen. 

Klik hierboven op "Algemene Immunohistochemie" om met deze cursus te beginnen.

Welkom bij de e-learning cursus "Bloedgassen"

Bij bloedgasanalyse wordt de hoeveelheid zuurstof en koolstofdioxide bepaald om het zuur-base evenwicht in het lichaam te controleren. Voor het goed functioneren van het lichaam is het belangrijk dat de zuurgraad van het bloed binnen zeer nauwe grenzen blijft. Storingen in het zuur-base evenwicht kunnen een teken zijn van ziekte. 

In deze module wordt de theoretische achtergrond bij bloedgasanalyse besproken. Diverse berekeningen komen aan bod. Ook wordt uitgelegd hoe het lichaam schommelingen in zuurgraad opvangt en welke storingen een teken zijn van ziekte.

De module bestaat uit 8 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Het examen bestaat uit 10 vragen. Minimum niveau: MBO.

Van de examenvragen moet minimaal 90% goed beantwoord zijn om het certificaat van pre-analytische fase te behalen. 

Klik hierboven op "Bloedgassen" om met deze cursus te beginnen.

Welkom bij de e-learning cursus "Theorie van malariadiagnostiek"

Malaria is een infectieziekte, veroorzaakt door een parasiet, die wordt overgebracht door muggen. In Nederland komt malaria sinds 1960 alleen nog maar voor als importziekte. Ongeveer 200 reizigers per jaar komen met malaria terug naar Nederland. 

Malaria kan een snel en ernstig beloop hebben. Jaarlijks veroorzaakt dit zelfs 1 a 2 sterfgevallen. Laboratoriumonderzoek moet daarom snel worden uitgevoerd (7 dagen per week, 24 uur per dag). Bovendien heeft malaria in de eerste dagen geen specifieke kenmerken, waardoor diagnose uitsluitend op basis van laboratoriumonderzoek gesteld kan worden. 

De module bestaat uit 11 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Dit examen bestaat uit 10 vragen,. Minimum niveau: post-MBO.

Van de examenvragen moet minimaal 90% goed beantwoord zijn om het certificaat van 'Theorie van malariadiagnostiek'  te behalen. 

Klik hierboven op "Theorie van malariadiagnostiek" om met deze cursus te beginnen.

Welkom bij de e-learning cursus "Antibiotica".

In deze eerste module in de serie van vier antibioticamodules, wordt uitgelegd wat antibiotica zijn, hoe ze werken en wat meespeelt in de keuze voor een antibioticumtherapie. De modules zijn geschreven vanuit het oogpunt van een medisch microbiologisch analist.

De module bestaat uit 9 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Dit examen bestaat uit 10 vragen, met verschillende deelvragen. Minimum niveau: post-HBO.

Van de examenvragen moet minimaal 90% goed beantwoord zijn om het certificaat van 'Antibiotica 01'  te behalen. 

Klik hierboven op "Antbiotica" om met deze cursus te beginnen.

Welkom bij de e-learning cursus "Functies van de Rode Bloedcellen"

Rode bloedcellen (ook wel erytrocyten genoemd) zijn belangrijk voor het zuurstof- en koolstofdioxide-transport in het lichaam. In rode bloedcellen zit hemoglobine, wat uit globineketens en ijzermoleculen bestaat. De ijzermoleculen zijn in staat om zowel zuurstof als koolstofdioxide te binden. 

Rode bloedcellen spelen dus een belangrijke rol in het lichaam. Slechts een kleine afwijking in de rode bloedcellen kan al een groot effect hebben. Het is daarom van belang om op de hoogte te zijn van de diagnostiek van de rode bloedcellen en welke afwijkingen er kunnen ontstaan. Daarnaast wordt bij deze module ingegaan op de rol van bloedplaatjes (de trombocyten), die een belangrijke rol spelen bij stolling. 

De module bestaat uit 12 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Het examen bestaat uit 10 vragen. Minimum niveau: post-MBO.

Van de examenvragen moet minimaal 90% goed beantwoord zijn om het certificaat van pre-analytische fase te behalen. 

Klik hierboven op "Functies van de Rode Bloedcellen" om met deze cursus te beginnen.

Welkom bij de e-learning cursus "Beenmerfmorfologie"

In het beenmerg vindt de bloedvorming (hematopoiese ) plaats. Als er reden is om te denken aan een afwijking in het beenmerg, kan een beenmergonderzoek worden aangevraagd. De arts kan dan kiezen voor een beenmergbiopt en/of beenmergaspiraat. Deze twee onderzoeken zijn aanvullend aan elkaar. 

Met behulp van beenmergmorfologie kan informatie verkregen worden over de ligging van cellen ten opzichte van elkaar en over de rijpingsstadia van diverse cellijnen. Ook kan worden beoordeeld of er abnormale cellen aanwezig zijn zoals tumorcellen. Het is daarom van belang dat laboratoriummedewerkers goed op de hoogte zijn van de diagnostiek bij beenmergmorfologie.

De module bestaat uit 12 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Het examen bestaat uit 10 vragen. Minimum niveau: post-MBO

Van de examenvragen moet minimaal 90% goed beantwoord zijn om het certificaat van beenmergmorfologie te behalen. 

Klik hierboven op "Beenmergmorfologie" om met deze cursus te beginnen.

Welkom bij de cursus Urinediagnostiek. Deze cursus is opgezet onder verantwoordelijkheid van de NVML. De informatie in deze cursus is afkomstig van:

 • Bert Grijsen, Routine Analist, Medlon
 • Dr. Ronald Maatman, Klinisch Chemicus, Medlon (www.medlon.nl)

De begeleidingscommissie bestaat uit:

 • Marja Pospiech-Greijn, NVML
De module bestaat uit 16 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Het examen bestaat uit 10 vragen, bij 9 vragen goed ontvangt u het certificaat voor deze module.

De module is gerealiseerd door Ventevogel Mediaconcepten (www.ventevogel.com)

Voor meer informatie over deze cursus en andere cursussen van de NVML kunt u contact opnemen met nvml@nvml.nl of bellen naar 030-2523792. Hier kunt u ook terecht voor al uw vragen, aanvullingen of opmerkingen.

Deze module is in 2015 gerealiseerd en is in 2019 volledig herzien door Wesley Jongbloed.

Privacy & CopyrightWelkom bij de cursus schildklierpathologie. Deze cursus is opgezet onder verantwoordelijkheid van de NVML.

De informatie in deze cursus is afkomstig van onder andere:

 • drs. E. Endert †
 • Dr. A.C. Heijboer PhD, klinisch chemicus-endocrinoloog, VUmc.

Na uitleg over de anatomie gaat de module in op de hormoonproductie. Vervolgens worden schildklieraandoeningen behandeld, oorzaken van hyper- en hypo-thyreoïdie, ziek euthyreoot syndroom, TSH en T3/T4. De module bestaat uit 12 leertaken.

De module bestaat uit 12 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Het examen bestaat uit 10 vragen. Minimum-niveau: post HBO

Deze module is gerealiseerd in 2018 en zal in 2021 geheel herzien worden.


De begeleidingscommissie bestaat uit:

 • Marja Pospiech-Greijn, NVML

De module is gerealiseerd door Ventevogel Mediaconcepten (www.ventevogel.com)

Voor meer informatie over deze cursus en andere cursussen van de NVML kunt u contact opnemen met nvml@nvml.nl of bellen naar 030-2523792. Hier kunt u ook terecht voor al uw vragen, aanvullingen of opmerkingen.

Welkom bij de e-learning cursus Antibiotica 2. 

Deze cursus is opgezet onder verantwoordelijkheid van de NVML. Deze module is geschreven door:

 • M. J. Bruins, researchmedewerker medische microbiologie, Isala, Zwolle
 • Drs. J. A. Kaan, arts-microbioloog
 • Drs. R. W. Bosboom, arts-microbioloog
 • met dank aan arts-microbioloog Dr. P. Bloembergen

De begeleidingscommissie bestaat uit:

 • Marja Pospiech-Greijn, NVML

Met dank aan de firma’s BD Diagnostics, bioMérieux en Siemens voor hun technische informatie.

In deze tweede van vier antibiotica modules, geschreven vanuit het oogpunt van de medisch microbiologisch analist, wordt uitgelegd op welke manier een gevoeligheids- of resistentiebepaling kan worden uitgevoerd en gerapporteerd. Minimum-niveau: post-HBO. De module bestaat uit 7 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Het examen bestaat uit 10 vragen. 

Van de examenvragen moet minimaal 90% goed beantwoord zijn om het certificaat van antibiotica 2 te behalen. 

De module is gerealiseerd door Ventevogel Mediaconcepten (www.ventevogel.com). 

Voor meer informatie over deze cursus en andere cursussen van de NVML kunt u contact opnemen met nvml@nvml.nl of bellen naar 030-2523792. Hier kunt u ook terecht voor al uw vragen, aanvullingen of opmerkingen.

Deze module is in 2016 gerealiseerd en zal in 2019 volledig herzien worden. 

Welkom bij de e-learning cursus "Fixatie".

In deze module leggen we uit wat fixatie is, waar het voor dient, en hoe we dit in het lab toepassen.

De module bestaat uit 8 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Dit examen bestaat uit 10 vragen, met verschillende deelvragen. Minimum niveau: MBO.

Van de examenvragen moet minimaal 90% goed beantwoord zijn om het certificaat van 'Fixatie'  te behalen. 

Klik hierboven op "Fixatie" om met deze cursus te beginnen.

Welkom bij de e-learning cursus ‘Basiskennis Trombosezorg’.

In deze module, geschreven vanuit het oogpunt van medewerkers van de trombosedienst, worden de  hoofdlijnen van de zorg rondom stolling en antistolling besproken. De module is ook geschikt voor de pre-analysemedewerkers die afnames verrichten bij trombosepatiënten.

Na de module volgt een examen bestaande uit 10 vragen; minimaal 90% hiervan moet goed beantwoord zijn om het certificaat van ‘Basiskennis Trombosezorg’ te behalen. 

Minimum-niveau: MBO. 

Voor meer informatie over deze cursus en andere cursussen van de NVML kunt u contact opnemen met nvml@nvml.nl of bellen naar 030-2523792. Hier kunt u ook terecht voor al uw vragen, aanvullingen of opmerkingen. De module is gerealiseerd door Ventevogel Mediaconcepten (www.ventevogel.com). 

Deze module is in 2016 gerealiseerd en is in 2019 volledig herzien.

Welkom bij de e-learning cursus "Interne kwaliteitscontrole"

Interne kwaliteitscontrole is in de loop van de jaren veranderd van batch-gewijs bewaken van handmatig uitgevoerde metingen en het bewaken van typische batchanalyzers tot het bewaken van grote analyse systemen die 24 uur per dag metingen uitvoeren. Geen wonder dat ook het nodige is veranderd in de wijze waarop dit soort grote systemen worden gevalideerd, geverifieerd, bewaakt en uiteindelijk ook worden beoordeeld.

De module is gemaakt door Dr. D. van Loon, medisch manager bij het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein.

Deze module introduceert de basisbegrippen en handelwijze bij moderne interne kwaliteitscontrole. Deze module is in 2016 gemaakt, in 2020 herzien en zal in 2023 opnieuw geheel herzien worden.

De module bestaat uit 12 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Het examen bestaat uit 10 vragen. Minimum niveau: MBO+.

Van de examenvragen moet minimaal 90% goed beantwoord zijn om het certificaat van interne kwaliteitscontrole te behalen. 

Klik hierboven op "Interne QC" om met deze cursus te beginnen.

Welkom bij de e-learning cursus "Leverfunctie en -enzymen (Pathofysiologie van de lever en interpretatie van laboratorium diagnostiek)"

Deze cursus is opgezet onder verantwoordelijkheid van de NVML. Deze module is geschreven door:

Naura Elias, klinisch chemicus in opleiding, Result Laboratorium/ Albert Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht.

Dr. ir. Madeleen Bosma, klinisch chemicus in opleiding, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein/Utrecht.

De lever is een veelzijdig orgaan dat een essentiële rol speelt in het metabolisme. In deze module maakt u kennis met de leverfysiologie en de belangrijkste functies van de lever. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de meest voorkomende leveraandoeningen en de bijbehorende klinisch chemische laboratoriumdiagnostiek.

De module bestaat uit 6 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Het examen bestaat uit 10 vragen. Minimum niveau: post-MBO. Deze module is in 2016 gemaakt en zal in 2019 geheel herzien worden.

Van de examenvragen moet minimaal 90% goed beantwoord zijn om het certificaat van Leverfunctie en -enzymen te behalen.

Klik hierboven op "Leverfunctie en -enzymen" om met deze cursus te beginnen.

Welkom bij de e-learning cursus Antibiotica 3: resistentie bij Gramnegatieve staven. 

Deze cursus is opgezet onder verantwoordelijkheid van de NVML. Deze module is geschreven door:

 • M. J. Bruins, researchmedewerker medische microbiologie, Isala, Zwolle
 • Drs. J. A. Kaan, arts-microbioloog
 • Drs. R. W. Bosboom, arts-microbioloog

De begeleidingscommissie bestaat uit:

 • Marja Pospiech-Greijn, NVML

In deze derde van vier antibiotica modules, geschreven vanuit het oogpunt van de medisch microbiologisch analist, worden de belangrijkste nu bekende resistentiemechanismen aanwezig bij Gramnegatieve staven en de diagnostiek hierop uitgelegd. Aan het eind vindt u een begrippenlijst.

Minimum-niveau: post-HBO. De module bestaat uit 8 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Het examen bestaat uit 10 vragen. Van de examenvragen moet minimaal 90% goed beantwoord zijn om het certificaat van antibiotica 3 te behalen.

Als u geslaagd bent, ontvangt u daarvan geen melding. De certificaten van de NVML worden maandelijks verstuurd. 

 

De module is gerealiseerd door Ventevogel Mediaconcepten (www.ventevogel.com). 

Voor meer informatie over deze cursus en andere cursussen van de NVML kunt u contact opnemen met nvml@nvml.nl of bellen naar 030-2523792. Hier kunt u ook terecht voor al uw vragen, aanvullingen of opmerkingen.

Deze module is in 2017 gerealiseerd en zal in 2020 volledig herzien worden. 

Welkom bij de e-learning cursus "Differentiatie van de perifere bloedcellen”.

Deze cursus is opgezet onder verantwoordelijkheid van de NVML. Deze module is geschreven door:

 • Dhr. A.J. Scholten, vakspecialisthematocytologie / immunofenotypering, Deventer Ziekenhuis.
Meegeschreven werd o.a. door Gerrit Sijm, hoofdanalist morfologie VUmc en Saskia Bolink, hoofdanalist hematologie VUmc.

Leerdoelen:

Aan de hand van theoretische uitleg  en casuïstiek leert u van onderstaande cellijnen de normale morfologie en afwijkende morfologie in relatie tot het ziektebeeld te herkennen.

 • Leukocyten:  herkennen van de verschillende soorten cellen (rijp en onrijp). Herkennen van belangrijkste afwijkingen  op basis van granula, kernstructuren, cytoplasma kenmerken en insluitsels.
 • Erytrocyten: herkennen van  de belangrijkste afwijkingen (grootte, kleur, vorm,  en insluitsels) en herkennen van erytroblasten
 • Trombocyten:  grootte en afwijkingen. 

De module bestaat uit 8 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Het examen bestaat uit 10 vragen. Minimum niveau: MBO+.

Van de examenvragen moet minimaal 90% goed beantwoord zijn om het certificaat van de e-learning Differentiatie van de perifere bloedcellen te behalen.

Deze module is gerealiseerd in 2018 en zal in 2021 geheel herzien worden.


Welkom bij de e-learning cursus "Nierfunctie en elektrolyten” (fysiologie van de nieren en interpretatie van laboratorium diagnostiek)"

Deze cursus is opgezet onder verantwoordelijkheid van de NVML. Deze module is geschreven door: 

Dr. Joanna Kaplon, klinisch chemicus in opleiding, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Dr. ir. Madeleen Bosma, klinisch chemicus in opleiding, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein/Utrecht/Woerden.

De nieren vervullen een essentiële rol in ons lichaam. Ze zorgen voor de verwijdering van afvalstoffen en zijn ook betrokken bij onder meer de regulatie van de zuur-base balans en de bloeddruk. In deze module maakt u kennis met de nieranatomie en -fysiologie en de belangrijkste functies van de nieren. Daarnaast wordt de rol van elektrolyten toegelicht. Ook wordt aandacht besteed aan de meest voorkomende nieraandoeningen en de bijbehorende klinisch chemische laboratoriumdiagnostiek.

De module bestaat uit 6 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Het examen bestaat uit 10 vragen. Minimum niveau: post-MBO.

Van de examenvragen moet minimaal 90% goed beantwoord zijn om het certificaat van Nierfunctie en elektrolyten te behalen.

Klik hierboven op "Nierfunctie en elektrolyten" om met deze cursus te beginnen.

Welkom bij de e-learning cursus "Fysiologie van het hart"

Doel van de Module: Fysiologie van het Hart en klinisch chemische diagnostische bepalingen naar hartfalen en hart infarct.

Voor wie is de module bestemd: analisten van het klinisch Chemisch lab, verpleegkundigen van bijv. SEH/Intensive care/interne geneeskunde.

De module bestaat uit 8 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Het examen bestaat uit 10 vragen. Minimum niveau: HBO.

Van de examenvragen moet minimaal 90% goed beantwoord zijn om het certificaat van fysiologie van het hart te behalen. 

Klik hierboven op "Fysiologie van het hart" om met deze cursus te beginnen.

Deze cursus is opgezet onder verantwoordelijkheid van de NVML.
Deze module is geschreven door:
 • Dr. Joanna Kaplon, klinisch chemicus in opleiding, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam. 
 • Dr. ir. Madeleen Bosma, klinisch chemicus in opleiding, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein/Utrecht/Woerden. 
Tumormarkers zijn stoffen die door kankercellen in hoge mate worden aangemaakt en in het bloed teruggevonden kunnen worden. Zo kunnen zij ondersteunen bij het stellen van een diagnose maar worden vooral ingezet bij prognosestelling, evaluatie van de respons op therapie en voor het detecteren van een recidief (terugkeer) van de tumor. In deze module maakt u kennis met de meest gebruikte tumormarkers en worden de toepassingen en methoden toegelicht.

De module bestaat uit 6 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Het examen bestaat uit 17 vragen.
Minimum niveau: post-MBO.

Deze module is gerealiseerd in 2018 en zal in 20121 geheel herzien worden.

Voor het cervix-cytologisch onderzoek wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de liquid based (dunne laag) techniek. In deze module worden de meest voorkomende criteria beschreven als hulpmiddel voor het benoemen van celbeelden.

Deze module is de eerste in een reeks van 3, gebaseerd op een boekje uit 2009 van Marcha Raayman-Geutjes, Rudi Evers en Jan Blokzijl.

De module is gerealiseerd in 2018 en zal in 2021 geheel herzien worden.

Na de module volgt een examen. Voor dit examen moet u minstens 9 van de 10 vragen correct beantwoorden om het certificaat te halen.


Dit onderdeel van het cervix-cytologisch onderzoek gaat over ontstekingen.

Deze module is de tweede in een reeks van 3, gebaseerd op een boekje uit 2009 van Marcha Raayman-Geutjes, Rudi Evers en Jan Blokzijl.

De module is gerealiseerd in 2018 en zal in 2021 geheel herzien worden.

Na de module volgt een examen. Van dit examen moet u 9 van de 10 vragen goed beantwoorden om het certificaat te halen.


Dit onderdeel van het cervix-cytologisch onderzoek gaat over maligniteiten.

Deze module is de derde in een reeks van 3, gebaseerd op een boekje uit 2009 van Marcha Raayman-Geutjes, Rudi Evers en Jan Blokzijl.

De module is gerealiseerd in 2018 en zal in 2021 geheel herzien worden.

Na de module volgt een examen. Van dit examen moet u 9 van de 10 vragen correct beantwoorden om het certificaat te halen.


Welkom bij de module Verlichting volgens het principe van Köhler.

August Köhler formuleerde een instelling waarmee het beste beeld uit een microscoop kan worden gehaald. In deze module bespreken we deze methode, die geldt voor vrijwel elke microscoop.

Deze cursus is opgezet onder verantwoordelijkheid van de NVML. 
Deze module is geschreven door: 
 • Hans van Eijk, Microscopy, Support and Imaging (MSI)
De module bestaat uit 3 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Het examen bestaat uit 10 vragen, bij 9 vragen goed ontvangt u het certificaat voor deze module.. 
Minimum niveau: MBO. 

Deze module is gerealiseerd in 2018 en zal in 20121 geheel herzien worden.

Welkom bij de module Congenitale hypothyreoïdie

De module gaat over het ziektebeeld, de oorzaken en de screening op congenitale hypothyreoïdie (CH).

Deze cursus is opgezet onder verantwoordelijkheid van de NVML. 

Deze module is gemaakt aan de hand van de lezing over de CH screening in Nederland, gehouden op 1 november 2018 door Anita Boelen. Zij is hoofd neonatale screening, laboratorium endocrinologie, AMC/VUMC.

De module bestaat uit 4 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Het examen bestaat uit 10 vragen, bij 9 vragen goed ontvangt u het certificaat voor deze module.

Deze module is gerealiseerd in 2020 en zal in 2023 geheel herzien worden.

Welkom bij de module longanatomie en -infecties.

Deze cursus is opgezet onder verantwoordelijkheid van de NVML. 

Het eerste deel van deze module, vanaf anatomie van de longen tot en met ziektebeelden, is een inleiding met een algemene uitleg van de werking van de longen. Het is gemaakt aan de hand van de lezing gehouden op 6 november 2018 door Michael van Schaik.

Het tweede deel behandelt ziekteverwekkers en casuïstiek. Deze module is gemaakt aan de hand van de lezing gehouden op 6 november 2018 door Gertjan Wagenvoort.

Michael van Schaik is AIOS longgeneeskunde en Gertjan Wagenvoort is arts-microbioloog, beide werkzaam bij Isala in Zwolle.

De module bestaat uit 9 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Het examen bestaat uit 10 vragen, bij 9 vragen goed ontvangt u het certificaat voor deze module.

Deze module is gerealiseerd in 2018 en zal in 2021 geheel herzien worden.

Welkom bij de module vitamine B12 deficiëntie,

Deze cursus is opgezet onder verantwoordelijkheid van de NVML. 

Deze module gaat over vitamine B12 deficiëntie, de oorzaken, de symptomen en de behandeling. Deze module is gemaakt aan de hand van de lezing gehouden op 21 mei 2019 door dr.ir. Sandra G. Heil. Ze is werkzaam bij het Vitamine B12 expertisecentrum, afdeling Klinische Chemie van het ErasmusMC.

De module bestaat uit 5 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Het examen bestaat uit 10 vragen, bij 9 vragen goed ontvangt u het certificaat voor deze module.

Deze module is gerealiseerd in 2019 en zal in 2022 geheel herzien worden.


Welkom bij de module over de ziekte van Von Willebrand.

Deze cursus is opgezet onder verantwoordelijkheid van de NVML. 

De module zal gaan over het ziektebeeld en de diagnostiek van deze aandoening. De module is gemaakt door Caroline Klopper-Tol, c-analist stolling, werkzaam bij Amsterdam UMC.

De module bestaat uit 14 leertaken. Na de leertaken kunt u oefenen met casuïstiek en volgt er een toets. Het examen bestaat uit 10 vragen, bij 9 vragen goed ontvangt u het certificaat voor deze module.

Deze module is gerealiseerd in 2019 en zal in 2022 geheel herzien worden.

Welkom bij de module over de evaluatie van sneldiagnostiek-gestuurd isolatiebeleid tijdens de influenza epidemie 2017/2018,

Deze cursus is opgezet onder verantwoordelijkheid van de NVML. 

Deze module gaat over de evaluatie van het beleid tijdens de epidemie van 2017/2018 en de optimalisatie in de epidemie van 2018/2019. Deze module is gemaakt aan de hand van de lezing gehouden op 21 mei 2019 door Marcel Jonges, medisch moleculair microbioloog. Hij is werkzaam voor het Amsterdam UMC, locatie Vumc.

De module bestaat uit 5 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Het examen bestaat uit 10 vragen, bij 9 vragen goed ontvangt u het certificaat voor deze module.

Deze module is gerealiseerd in 2019 en zal in 2022 geheel herzien worden.

Welkom bij de module Next Generation Sequencing (NGS),

In deze cursus leert u over NGS en hoe deze techniek gebruikt wordt voor het identificeren van targeted treatment opties.

Deze module is gemaakt aan de hand van de lezing gehouden op 26 november 2019 door Dr. ir. Wendy de Leng. Zij is werkzaam als Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie bij het UMC Utrecht.

De module bestaat uit 6 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Het examen bestaat uit 10 vragen, bij 9 vragen goed ontvangt u het certificaat voor deze module.

Deze cursus is opgezet onder verantwoordelijkheid van de NVML. De cursus is gerealiseerd in 2020 en zal in 2023 geheel herzien worden.

De managementbeoordeling: hoe houd je het werkbaar? door Ir. J. Kruijsbeek,  senior adviseur & trainer, Kerteza.

Deze lezing is gehouden op het congres over Kwaliteit: waar begint en eindigt eigen verantwoordelijkheid!, op 24 april 2018 in de Eenhoorn te Amersfoort.


Deze lezing werd op 28 november 2017 gehouden tijdens het Congres Focus op stofwisselingsziekten van de NVML.

De spreker is Dr. Peter Schielen, Hoofd referentielaboratorium pre- en neonatale screening RIVM, Bilthoven

De lezing duurt circa 30 minuten. 

Deze lezing is gratis toegankelijk voor alle cursisten binnen de e-learning van de NVML.

Deze lezing werd op 31 oktober 2017 gehouden tijdens het Congres Autoimmuniteit van de NVML.

De spreker is Mw. dr. E.G. van Lochem, medisch immunoloog, Rijnstate Velp

De lezing duurt circa 30 minuten. 

Deze lezing is gratis toegankelijk voor alle cursisten binnen de e-learning van de NVML.

Deze lezing werd op 16 mei 2017 gehouden tijdens het Spring Event van de NVML.

De spreker is Mw. dr. P.C.J. Bruijning-Verhagen, kinderarts en epidemioloog, UMCU Utrecht

De lezing duurt circa 30 minuten. 

Deze lezing is gratis toegankelijk voor alle cursisten binnen de e-learning van de NVML.

Deze lezing werd op 16 mei 2017 gehouden tijdens het Spring Event van de NVML.

De spreker is Dhr. dr. H.J. Vermeer, Specialist Klinische Chemie, Albert Schweitzer Ziekenhuis (Dordecht) en Beatrixziekehuis (Gorinchem).

De lezing duurt circa 30 minuten. 

Deze lezing is gratis toegankelijk voor alle cursisten binnen de e-learning van de NVML.

Deze lezing werd op 6 oktober 2016 gehouden tijdens het congres 'Transfusiegeneeskunde' van de NVML.

De spreker is Mw. Dr. L. van Pampus, internist-hematoloog / bloedtransfusiespecialist bij het Radboudumc in Nijmegen.

De lezing duurt circa 30 minuten. 

Deze lezing is gratis toegankelijk voor alle cursisten binnen de e-learning van de NVML.

Deze lezing werd op 29 september 2016 gehouden tijdens het congres 'Fertiliteit' van de NVML.

De spreker is Mw. Dr. C.M. Boomsma, gynaecoloog, Bravis ziekenhuis, Bergen op Zoom / Roosendaal.

De lezing duurt circa 30 minuten. 

Deze lezing is gratis toegankelijk voor alle cursisten binnen de e-learning van de NVML.

Deze lezing werd op 31 maart 2016 gehouden tijdens het congres 'Infecties bij immuungecompromitteerde patiënten' van de NVML.

De spreker is Mw. Drs. T. Kortbeek, arts-microbioloog, RIVM Bilthoven.

De lezing duurt circa 30 minuten. 

Deze lezing is gratis toegankelijk voor alle cursisten binnen de e-learning van de NVML.

Deze lezing werd op 31 maart 2016 gehouden tijdens het congres 'Infecties bij immuungecompromitteerde patiënten' van de NVML.

De spreker is Mw. Dr. R. van Mansveld, AIOS kindergeneeskunde, fellow kinderinfectieziekten/immunologie, Willem-Alexander Kinderziekenhuis, LUMC Leiden.

De lezing duurt circa 30 minuten. 

Deze lezing is gratis toegankelijk voor alle cursisten binnen de e-learning van de NVML.

Deze lezing werd op 15 oktober 2015 gehouden tijdens het congres 'Allergie' van de NVML.

De spreker is Mw. Dr. Thuy-My Le, dermatoloog, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

De lezing duurt circa 30 minuten. De powerpoint is ook apart te downloaden.

Deze lezing is gratis toegankelijk voor alle cursisten binnen de e-learning van de NVML.

Deze lezing werd op 8 oktober 2015 gehouden tijdens de WHAKC Lustrumbijeenkomst van de NVML.

De spreker is Mw. S. Ágoston, manager QA Diagnostiek & Research Sanquin Bloedvoorziening Amsterdam

De lezing duurt circa 30 minuten. De powerpoint is ook apart te downloaden.

Deze lezing is gratis toegankelijk voor alle cursisten binnen de e-learning van de NVML.

Deze lezing werd op donderdag 24 september gehouden tijdens het congres 'Fertiliteit' van de NVML.

De spreker is Drs. R.I. Tjon-Kon-Fat, arts-onderzoeker fertiliteit, AMC Amsterdam.

De lezing duurt circa 30 minuten. De powerpoint is ook apart te downloaden.
Deze lezing is gratis toegankelijk voor alle cursisten binnen de e-learning van de NVML.

Deze lezing werd op donderdag 20 november 2014 gehouden tijdens het congres 'Focus op de hersenen' van de NVML.

De spreker is Dr. E.C. van Dongen-Lases, klinisch chemicus AMC Amsterdam.

De lezing duurt circa 30 minuten. De powerpoint is ook apart te downloaden.
Deze lezing is gratis toegankelijk voor alle cursisten binnen de e-learning van de NVML.

Deze lezing werd op dinsdag 25 maart 2014 gehouden tijdens het congres 'Wie let er op de kleintjes? Infectieziekten bij kinderen' van de NVML.

De spreker is Dr. W.L.M. Ruijs, arts LCI bij het RIVM- Centrum Infectieziektenbestrijding.

De lezing duurt circa 30 minuten. De powerpoint is ook apart te downloaden.
Deze lezing is gratis toegankelijk voor alle cursisten binnen de e-learning van de NVML.

Deze lezing werd op dinsdag 25 maart 2014 gehouden tijdens het congres 'Wie let er op de kleintjes? Infectieziekten bij kinderen' van de NVML.

De spreker is Dr. K. Stol, kinderarts in op leiding van het Erasmus MC te Rotterdam.

De lezing duurt circa 30 minuten. De powerpoint is ook apart te downloaden.
Deze lezing is gratis toegankelijk voor alle cursisten binnen de e-learning van de NVML.
 

Deze lezing werd op 26 maart 2013 uitgesproken tijdens de vakbeurs 'Techniek & Diagnostiek' van de NVML.

De spreker is dhr. E. Lentjes, klinisch chemicus bij het UMC Utrecht.
Deze lezing duurt circa 30 minuten. De powerpoint is ook apart te downloaden.
Deze lezing is gratis toegankelijk voor alle cursisten binnen de e-learning van de NVML.

Deze lezing werd op 26 maart 2013 uitgesproken tijdens de vakbeurs 'Techniek & Diagnostiek' van de NVML.

De spreker is Marco Schreurs, medisch immunoloog bij het Erasmus MC te Rotterdam.
Deze lezing duurt circa 40 minuten. De powerpoint is ook apart te downloaden.
Deze lezing is gratis toegankelijk voor alle cursisten binnen de e-learning van de NVML.

Deze lezing werd op 11 oktober 2012 uitgesproken tijdens het congres van de NVML.

De spreker is Dhr. R. Hoek, longarts op de afdeling longtransplantatie en afdeling Cystic Fibrosis en Bronchiëctasiëen bij het Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam.
Deze lezing duurt circa 30 minuten. De powerpoint is ook apart te downloaden.
Deze lezing is gratis toegankelijk voor alle cursisten binnen de e-learning van de NVML.

Deze lezing werd op 8 mei 2012 uitgesproken tijdens het congres "Kwaliteit in beweging" van de NVML.

De spreker is Dhr. J van der Wijst, hemovigilantie adviseur bij het UMC St. Radboud in Nijmegen.
Deze lezing duurt circa 30 minuten. De powerpoint is ook apart te downloaden.
Deze lezing is gratis toegankelijk voor alle cursisten binnen de e-learning van de NVML.