Welkom bij de e-learning cursus "Functies van de witte bloedcellen"

Welkom bij de cursus leukocyten. Deze cursus is opgezet onder verantwoordelijkheid van de NVML. Deze module behandelt de functie van de leukocyten en gaat in op de morfologische kenmerken van de leukocyten en de meest voorkomende pathologische afwijkingen.

Aan het eind van de module weet de deelnemer welke soorten leukocyten er in het bloed voorkomen, en heeft kennis van hun functie.

Aan het einde van de module heeft de deelnemer globale kennis van de morfologische kenmerken van de cellen en pathologisch afwijkingen.

De module bestaat uit 9 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Het examen bestaat uit 10 vragen. Minimum-niveau: post-MBO.

Van de examenvragen moeten er minimaal 9 goed beantwoord zijn om het certificaat van Functies van de witte bloedcellen te behalen.

Klik hierboven om met deze cursus te beginnen.