Welkom bij de module vitamine B12 deficiëntie,

Deze cursus is opgezet onder verantwoordelijkheid van de NVML. 

Deze module gaat over vitamine B12 deficiëntie, de oorzaken, de symptomen en de behandeling. Deze module is gemaakt aan de hand van de lezing gehouden op 21 mei 2019 door dr.ir. Sandra G. Heil. Ze is werkzaam bij het Vitamine B12 expertisecentrum, afdeling Klinische Chemie van het ErasmusMC.

De module bestaat uit 5 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Het examen bestaat uit 10 vragen, bij 9 vragen goed ontvangt u het certificaat voor deze module.

Deze module is gerealiseerd in 2019 en zal in 2022 geheel herzien worden.