Welkom bij de e-learning cursus "Basale Stolling: Routine Diagnostiek van PT-INR, APTT en Fibrinogeen".

Bloedstolling is een complex proces dat bestaat uit een reeks opeenvolgende reacties tussen stollingsfactoren. Als één onderdeel van dit proces niet goed functioneert, werkt de bloedstolling niet optimaal. Dit is bijvoorbeeld het geval bij ziekte of onder invloed van geneesmiddelen.

Het is van belang dat de laboratorium- en bloedafname medewerkers voldoende kennis hebben van het bloedstollingsmechanisme. Op die manier kunnen resultaten van testen op het gebied van bloedstolling op de juiste manier worden verklaard. Deze module licht de theoretische achtergrond van bloedstolling toe.

De module bestaat uit 9 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Het examen bestaat uit 10 vragen. Deze module is op MBO-niveau.

Van de examenvragen moet minimaal 90% goed beantwoord zijn om het certificaat van basale stolling te behalen.

Klik hierboven op "Basale Stolling: Routine Diagnostiek van PT-INR, APTT en Fibrinogeen" om met deze cursus te beginnen.