Welkom bij de e-learning cursus "Pre-analytische fase"

De pre-analytische fase omvat alle onderdelen vanaf het voorbereiden van de patient voor het afnemen van de monsters tot de daadwerkelijke analyse in het laboratorium. Om accurate resultaten te genereren, is het belangrijk dat de monsters corresponderen met in vivo condities. Er zijn echter diverse factoren die de resultaten aanzienlijk kunnen beinvloeden in de pre-analytische fase.

Het is belangrijk dat analisten en afnamemedewerkers zich bewust zijn van deze factoren om nauwkeurig laboratorium onderzoek te kunnen waarborgen. Deze e-learning module wijst op de mogelijke valkuilen in de pre-analyse fase en geeft aan hoe deze voorkomen kunnen worden.

De module bestaat uit 9 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Het examen bestaat uit 10 vragen. Minimum niveau: post-MBO.

Van de examenvragen moet minimaal 9/10 goed beantwoord zijn om het certificaat van pre-analytische fase te behalen.

Klik hierboven op "Pre-analytische fase" om met deze cursus te beginnen.