Welkom bij de e-learning cursus ‘Basiskennis Trombosezorg’.

In deze module, geschreven vanuit het oogpunt van medewerkers van de trombosedienst, worden de  hoofdlijnen van de zorg rondom stolling en antistolling besproken. De module is ook geschikt voor de pre-analysemedewerkers die afnames verrichten bij trombosepatiënten.

Na de module volgt een examen bestaande uit 10 vragen; minimaal 90% hiervan moet goed beantwoord zijn om het certificaat van ‘Basiskennis Trombosezorg’ te behalen. 

Minimum-niveau: MBO. 

Voor meer informatie over deze cursus en andere cursussen van de NVML kunt u contact opnemen met nvml@nvml.nl of bellen naar 030-2523792. Hier kunt u ook terecht voor al uw vragen, aanvullingen of opmerkingen. De module is gerealiseerd door Ventevogel Mediaconcepten (www.ventevogel.com). 

Deze module is in 2016 gerealiseerd en is in 2019 volledig herzien.