Welkom bij de e-learning cursus "Bloedafname".

Gezien de hoge eisen die aan laboratoriumonderzoek worden gesteld voor wat betreft de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid, zal het duidelijk zijn dat het verzamelen van monstermateriaal veel aandacht vraagt. Een nauwkeurige analyse is alleen mogelijk als het monster representatief is. De venapunctie of de capillaire bloedafname staan aan de basis van veel laboratoriumonderzoek. Analisten en afnamemedewerkers dienen dan ook competent te zijn om deze handeling uit te kunnen voeren. Deze e-learning module faciliteert het aanleren van theoretische kennis over dit onderwerp.

De module bestaat uit 19 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Het examen bestaat uit 10 vragen. Minimum niveau: post-MBO. De module is gemaakt in 2011 en is in 2017 geheel herzien.

Van de examenvragen moet minimaal 90% goed beantwoord zijn om voor bloedafnames competent te zijn. Als het examen gehaald is, behaalt de cursist een certificaat.

Wilt u nu starten met de cursus, klik dan hierboven op "Bloedafname", dan komt u in de startpagina van deze module.