Welkom bij de e-learning cursus Antibiotica 2. 

Deze cursus is opgezet onder verantwoordelijkheid van de NVML. Deze module is geschreven door:

  • M. J. Bruins, researchmedewerker medische microbiologie, Isala, Zwolle
  • Drs. J. A. Kaan, arts-microbioloog
  • Drs. R. W. Bosboom, arts-microbioloog
  • met dank aan arts-microbioloog Dr. P. Bloembergen

De begeleidingscommissie bestaat uit:

  • Marja Pospiech-Greijn, NVML

Met dank aan de firma’s BD Diagnostics, bioMérieux en Siemens voor hun technische informatie.

In deze tweede van vier antibiotica modules, geschreven vanuit het oogpunt van de medisch microbiologisch analist, wordt uitgelegd op welke manier een gevoeligheids- of resistentiebepaling kan worden uitgevoerd en gerapporteerd. Minimum-niveau: post-HBO. De module bestaat uit 7 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Het examen bestaat uit 10 vragen. 

Van de examenvragen moet minimaal 90% goed beantwoord zijn om het certificaat van antibiotica 2 te behalen. 

De module is gerealiseerd door Ventevogel Mediaconcepten (www.ventevogel.com). 

Voor meer informatie over deze cursus en andere cursussen van de NVML kunt u contact opnemen met nvml@nvml.nl of bellen naar 030-2523792. Hier kunt u ook terecht voor al uw vragen, aanvullingen of opmerkingen.

Deze module is in 2016 gerealiseerd en zal in 2019 volledig herzien worden.