Welkom bij de cursus schildklierpathologie. Deze cursus is opgezet onder verantwoordelijkheid van de NVML.

De informatie in deze cursus is afkomstig van onder andere:

  • drs. E. Endert †
  • Dr. A.C. Heijboer PhD, klinisch chemicus-endocrinoloog, VUmc.

Na uitleg over de anatomie gaat de module in op de hormoonproductie. Vervolgens worden schildklieraandoeningen behandeld, oorzaken van hyper- en hypo-thyreoïdie, ziek euthyreoot syndroom, TSH en T3/T4. De module bestaat uit 12 leertaken.

De module bestaat uit 12 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Het examen bestaat uit 10 vragen. Minimum-niveau: post HBO

Deze module is gerealiseerd in 2018 en zal in 2021 geheel herzien worden.


De begeleidingscommissie bestaat uit:

  • Marja Pospiech-Greijn, NVML

De module is gerealiseerd door Ventevogel Mediaconcepten (www.ventevogel.com)

Voor meer informatie over deze cursus en andere cursussen van de NVML kunt u contact opnemen met nvml@nvml.nl of bellen naar 030-2523792. Hier kunt u ook terecht voor al uw vragen, aanvullingen of opmerkingen.