Welkom bij de e-learning cursus "Beenmerfmorfologie"

In het beenmerg vindt de bloedvorming (hematopoiese ) plaats. Als er reden is om te denken aan een afwijking in het beenmerg, kan een beenmergonderzoek worden aangevraagd. De arts kan dan kiezen voor een beenmergbiopt en/of beenmergaspiraat. Deze twee onderzoeken zijn aanvullend aan elkaar. 

Met behulp van beenmergmorfologie kan informatie verkregen worden over de ligging van cellen ten opzichte van elkaar en over de rijpingsstadia van diverse cellijnen. Ook kan worden beoordeeld of er abnormale cellen aanwezig zijn zoals tumorcellen. Het is daarom van belang dat laboratoriummedewerkers goed op de hoogte zijn van de diagnostiek bij beenmergmorfologie.

De module bestaat uit 12 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Het examen bestaat uit 10 vragen. Minimum niveau: post-MBO

Van de examenvragen moet minimaal 90% goed beantwoord zijn om het certificaat van beenmergmorfologie te behalen. 

Klik hierboven op "Beenmergmorfologie" om met deze cursus te beginnen.