Welkom bij de e-learning cursus "Antibiotica".

In deze eerste module in de serie van vier antibioticamodules, wordt uitgelegd wat antibiotica zijn, hoe ze werken en wat meespeelt in de keuze voor een antibioticumtherapie. De modules zijn geschreven vanuit het oogpunt van een medisch microbiologisch analist.

De module bestaat uit 9 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Dit examen bestaat uit 10 vragen, met verschillende deelvragen. Minimum niveau: post-HBO.

Van de examenvragen moet minimaal 90% goed beantwoord zijn om het certificaat van 'Antibiotica 01'  te behalen. 

Klik hierboven op "Antbiotica" om met deze cursus te beginnen.