Welkom bij de e-learning cursus "Theorie van malariadiagnostiek"

Malaria is een infectieziekte, veroorzaakt door een parasiet, die wordt overgebracht door muggen. In Nederland komt malaria sinds 1960 alleen nog maar voor als importziekte. Ongeveer 200 reizigers per jaar komen met malaria terug naar Nederland. 

Malaria kan een snel en ernstig beloop hebben. Jaarlijks veroorzaakt dit zelfs 1 a 2 sterfgevallen. Laboratoriumonderzoek moet daarom snel worden uitgevoerd (7 dagen per week, 24 uur per dag). Bovendien heeft malaria in de eerste dagen geen specifieke kenmerken, waardoor diagnose uitsluitend op basis van laboratoriumonderzoek gesteld kan worden. 

De module bestaat uit 11 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Dit examen bestaat uit 10 vragen,. Minimum niveau: post-MBO.

Van de examenvragen moet minimaal 90% goed beantwoord zijn om het certificaat van 'Theorie van malariadiagnostiek'  te behalen. 

Klik hierboven op "Theorie van malariadiagnostiek" om met deze cursus te beginnen.