Welkom bij de e-learning cursus "Bloedgassen"

Bij bloedgasanalyse wordt de hoeveelheid zuurstof en koolstofdioxide bepaald om het zuur-base evenwicht in het lichaam te controleren. Voor het goed functioneren van het lichaam is het belangrijk dat de zuurgraad van het bloed binnen zeer nauwe grenzen blijft. Storingen in het zuur-base evenwicht kunnen een teken zijn van ziekte. 

In deze module wordt de theoretische achtergrond bij bloedgasanalyse besproken. Diverse berekeningen komen aan bod. Ook wordt uitgelegd hoe het lichaam schommelingen in zuurgraad opvangt en welke storingen een teken zijn van ziekte.

De module bestaat uit 8 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Het examen bestaat uit 10 vragen. Minimum niveau: MBO.

Van de examenvragen moet minimaal 90% goed beantwoord zijn om het certificaat van pre-analytische fase te behalen. 

Klik hierboven op "Bloedgassen" om met deze cursus te beginnen.