Welkom bij de e-learning cursus "Algemene Immunohistochemie"

Dankzij de histologie is het mogelijk om de morfologie van weefsel in normale en pathologische situaties te bestuderen. De standaardtechniek bij histologie is door de jaren heen uitgebreid. Eén van de nieuwere technieken is immuunhistochemie. Bij deze techniek worden antigenen in een coupe aangetoond met behulp van specifieke antistoffen. Door dit soort technieken krijgen we meer inzicht te krijgen in o.a. functies en activiteit van de cellen. Daarnaast kunnen infecties of tumoren ook beter worden geanalyseerd.  

In deze module worden de technieken en toepassingen van enzymhistochemie en immuunhistochemie besproken. Daarnaast worden verschillende kleuringen en fixatiemethoden genoemd die bij histologie kunnen worden toegepast. 

De module bestaat uit 12 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Het examen bestaat uit 10 vragen. Minimum niveau: HBO.

Van de examenvragen moet minimaal 90% goed beantwoord zijn om het certificaat van algemene immuunhistochemie te behalen. 

Klik hierboven op "Algemene Immunohistochemie" om met deze cursus te beginnen.