Welkom bij de e-learning cursus "Transfusiereacties"

Transfusiereacties zijn ongewenste bijwerkingen of complicaties na het toedienen van een bloedproduct. Transfusiereacties kunnen verschillen in ernst en de duur van symptomen. In deze module worden alle transfusiereacties besproken die door het nationaal bureau voor hemovigilantie (TRIP) zijn gedefinieerd.

Het is belangrijk voldoende kennis te hebben over verschillende transfusiereacties. In sommige ernstige gevallen moet direct een beslissing genomen worden, zonder overleg met de behandelend arts. 

De module bestaat uit 28 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Het examen bestaat uit 10 vragen. Minimum niveau: post-MBO.

Van de examenvragen moet minimaal 90% goed beantwoord zijn om het certificaat van pre-analytische fase te behalen. 

Klik hierboven op "Transfusiereacties" om met deze cursus te beginnen.