Welkom bij de e-learning cursus "Clostridium difficile".

Clostridium difficile is een bacterie die bij iedereen in de darmen voorkomt. Bij sommige mensen kan deze bacterie ernstige diarree veroorzaken. Bovendien kent deze infectie veel recidiven. Toch is deze bacterie nog niet bij alle klinische specialismen even goed bekend. Hierdoor wordt Clostridium difficile als oorzaak van diarree vaak over het hoofd gezien. 

Het is daarom van belang dat laboratoriummedewerkers kennis nemen van deze bacterie. In deze module worden onder andere de verspreiding en pathologie van Clostridium besproken. Ook worden verschillende laboratoriumtesten genoemd waarmee C. Dif gedetecteerd kan worden. 

De module bestaat uit 14 leertaken. Na de leertaken volgt een toets. Het examen bestaat uit 10 vragen.

Van de examenvragen moet minimaal 90% goed beantwoord zijn om het certificaat van Clostridium te behalen. Minimum niveau: post-HBO.

Klik hierboven op "Clostridium" om met deze cursus te beginnen.